ING. MONIKA NITKOVÁ

ZAPÍSANÁ V ZOZNAME ZNALCOV TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV 

PRI MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POD EVIDENČNÝM ČÍSLOM  915013

www.jaspi.sk


Kontakt

Ing. Monika Nitková Čsl. parašutistov 25
831 03 Bratislava
0907 60 71 53 monika.nitkova@chello.sk